Zarządzenie Nr 57/10 z dnia 2010-07-23 - w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

Data wydania 2010-07-23
Tytuł Zarządzenie Nr 57/10 z dnia 2010-07-23

Zarządzenie nr 57 /10
Wójta Gminy Radziłów

z dnia 23 lipca 2010r

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

 

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108), oraz § 2 pkt. 1, § 4 i § 6 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr IX/44/99 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 kwietnia 1999 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Radziłów nr III/21/03 z dnia 6 lutego 2003 r, zarządzam co następuje:

     § 1. 1 Postanawiam ogłosić pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek komunalnych położonych w Radziłowie oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1490/2.

           2. Ogłoszenia o przetargach stanową załączniki do niniejszego zarządzenia Nr 1,2,3 i 4.

     § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-23