Zarządzenie Nr 33/09 z dnia 2009-06-01 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Data wydania 2009-06-09
Tytuł Zarządzenie Nr 33/09 z dnia 2009-06-01

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) oraz §13 uchwały nr XXVI/160/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                 5.940,00 zł
Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia                                                   5.940,00 zł

§3

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków            
w ramach działów i rozdziałów na kwotę                                                          800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§4
Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
- Plan dochodów                                                    14.109.131,00 zł
- Plan wydatków                                                        17.441.383,00 zł

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-06-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-06-09