Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 2011-03-15 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie

Data wydania 2011-03-16
Tytuł Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 2011-03-15
ZARZĄDZENIE NR 21/11

WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu, celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie w składzie:

1) Krystyna Jankowska przewodniczący komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Anna Jakubczyk członek komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Józef Jurski członek komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Andrzej Raczyło członek komisji, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,

5) Ewa Markowska członek komisji, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,

6) Barbara Grądzka członek komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

7) Maria Beata Mogielnicka członek komisji, przedstawiciel Rady Rodziców,

8) Bogumiła Kiersznowska członek komisji, przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Grajewie.

§ 2. Komisja prowadziła będzie prace według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60 poz.373).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz 

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Gądek

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-16

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-16