Zarządzenie Nr 11/09 z dnia 2009-03-05 - w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego za 2008 rok

Data wydania 2009-03-18
Tytuł Zarządzenie Nr 11/09 z dnia 2009-03-05

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia, co następuje:


§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za  2008 roku, według którego:
- plan dochodów    12.348.876,00 zł
- wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 1    12.427.572,38 zł
- plan wydatków    12.836.985,00 zł
- wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 2    11.132.921,74 zł
- wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3    2.276.108,15 zł
- wykonania wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4    2.276.108,15 zł
- sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2008 rok


§ 2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za   2008 rok stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego  za   2008 rok stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Sprawozdania, o których mowa w §1 i §2 i§3  należy przekazać:
1.    Radzie Gminy
2.    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-03-18

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-03-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-03-18