Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 2009-04-22 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Radziłowie w 2009 roku

Data wydania 2009-04-22
Tytuł Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 2009-04-22

Na podstawie art. 24 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn.zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 19747 r. – Kodeks Pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.), zarzadza się co nastepuje:

§ 1. Ustalam, że w zamian za święto przypadajace w sobotę:
1. 15 sierpnia 2009 roku dniem wolnym będzie: 12 czerwca 2009 roku.
2. 26 grudnia 2009 roku dniem wolnym będzie: 24 grudnia 2009 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy Radziłów poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeń.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-22