Zarządzenie Nr 21/08 z dnia 2008-04-16 - w sprawie ustalenia dni wolnych w Urzędzie Gminy w Radziłowie w 2008 r.

Data wydania 2008-04-21
Tytuł Zarządzenie Nr 21/08 z dnia 2008-04-16

ZARZDZENIE NR 21/08
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
z dnia 16 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urz
ędzie Gminy w Radziłowie w 2008 roku

Na podstawie art. 24 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z póź.zm. ), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam, że w zamian za święto przypadające w sobotę: 3 maja 2008 roku dniem wolnym będzie: 2 maja 2008 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy Radziłów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy

Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-21