Zarządzenie Nr 32/09 z dnia 2009-06-01 - uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku

Data wydania 2009-06-03
Tytuł Zarządzenie Nr 32/09 z dnia 2009-06-01

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46, poz. 499 ze późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonac uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych  powołanych
do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołac w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Słuczu Panią Teresę Dziekońską zam. Radziłów.

§ 2. Uzupełnienie składów obwodowych komisji wyborczych podaje sie niezwłocznie
do publicznej wiadomosci przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzedu Gminy Radziłów
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Radziłów.

§ 4.  Zarzadzenia wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-06-03

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-06-03