Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 2011-03-25 - w sprawie wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnej na terenie Gminy Radziłów.

Data wydania 2011-03-28
Tytuł Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 2011-03-25
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu sołectw zatwierdzonego uchwałą  Rady Gminy Radziłów zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1. 1. Dla przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych w sołectwach na terenie gminy Radziłów zarządzam przeprowadzenie zebrań wiejskich w terminie od 27 marca do 31 maja 2011 roku.

 

2. Zobowiązuje sołtysów do zwołania zebrań wiejskich w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 2. W przypadku braku wymaganej frekwencji do przeprowadzenia zebrania w określonym terminie ustala się, że drugie zebranie sprawozdawczo wyborcze bez względu na frekwencje odbędzie się tego samego dnia po upływie 30 minut od godziny pierwszego zebrania.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

 

                                                                              Wójt Gminy Radziłów

 

Robert Ziemkiewicz

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik   
do Zarządzenia Nr 31/11
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 25 marca 2011r.

 

HARMONOGRAM

Zebrań wyborczych sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych na ternie Gminy Radziłów.

 

 L.p.

                          Wieś

  Miejsce zebrania

              Data

 Godzina

                 Imię i nazwisko

       przedstawiciela gminy

     1

                        Dusze

             u  sołtysa

    15.04.2011

      19:00

           Krzysztof Milewski

  Małgorzata Chrzanowska

     2

                      Czachy

             u  sołtysa

    03.04.2011

      14:00

             Łukasz Rutkowski

 Ewa Jolanta Barżykowska

     3

                    Racibory

             u  sołtysa

    13.05.2011

      19:00

             Łukasz Rutkowski

 Ewa Jolanta Barżykowska

     4

           Radziłów rej. I

                     Sala konferencyjna w UG

    15.04.2011

      19:00

                  Grażyna Wicik

           Krystyna Czaplicka

     5

                    Brodowo

                     Sala konferencyjna w UG

    27.05.2011

      19:00

                Anna Walewska

        Bożena Kadłubowska

     6

                   Wypychy

             u  sołtysa

    15.04.2011

      19:00

         Krystyna Jankowska

               Anna Karbowiak

     7

                        Szyjki

             u  sołtysa

    29.04.2011

      19:00

           Krzysztof Milewski

  Małgorzata Chrzanowska

     8

                   Dębówka

             u  sołtysa

    13.05.2011

      19:00

           Krzysztof Milewski

  Małgorzata Chrzanowska

     9

                       Brychy

             u  sołtysa

    27.03.2011

      19:00

             Łukasz Rutkowski

 Ewa Jolanta Barżykowska

   10

                 Święcienin

                 remiza

    15.04.2011

        7:00

          Barbara Karwowska

         Barbara Janiszewska

   11

                        Szlasy

             u  sołtysa

    06.05.2011

      19:00

                Anna Walewska

        Bożena Kadłubowska

   12

             Łoje - Awissa

             u  sołtysa

    10.04.2011

      19:00

             Łukasz Rutkowski

 Ewa Jolanta Barżykowska

   13

                      Barwiki

             u  sołtysa

    15.04.2011

      19:00

                Mirosław Gądek

              Marta Czerwonka

   14

                      Okrasin

              świetlica

    03.04.2011

      19:00

         Jadwiga Cendrowska

         Barbara Janiszewska

   15

                   Karwowo

             u  sołtysa

    29.04.2011

      19:00

                  Anna Bagińska

           Krystyna Czaplicka

   16

                    Konopki

             u  sołtysa

   06-05-2011

      19:00

                  Anna Bagińska

           Barbara Sosnowska

   17

                    Ostrowik

             u  sołtysa

    06.05.2011

      19:00

                  Anna Bagińska

           Barbara Sosnowska

   18

                   Zakrzewo

              świetlica

   27-05-2011

      19:00

                Tomasz Mikucki

               Maria Jankowska

   19

                   Rydzewo Szlacheckie

             u  sołtysa

    29.04.2011

      19:00

                Mirosław Gądek

              Marta Czerwonka

   20

               Wiązownica

             u  sołtysa

    06.05.2011

      19:00

                Tomasz Mikucki

               Maria Jankowska

   21

                          Słucz

          remiza OSP

    15.04.2011

      19:00

         Elżbieta Krawcewicz

           Zofia Maciorowska

   22

          Klimaszewnica

        świetlica nad szkołą

   27-05-2011

      19:00

             Grażyna Konopko

   Katarzyna Kadłubowska

   23

          Radziłów rej. II

                     Sala konferencyjna w UG

    06.05.2011

      19:00

                  Grażyna Wicik

           Krystyna Czaplicka

   24

                       Mikuty

             u  sołtysa

    20.05.2011

      19:00

                Tomasz Mikucki

               Maria Jankowska

   25

   Borawskie - Awissa

   SP Kramarzewo

   27-05-2011

      19:00

         Krystyna Jankowska

               Anna Karbowiak

   26

                     Kieljany

   SP Kramarzewo

    25.05.2011

      19:00

             Grażyna Konopko

   Katarzyna Kadłubowska

   27

     Konopki – Awissa

             u  sołtysa

    06.05.2011

      19:00

         Krystyna Jankowska

               Anna Karbowiak

   28

                      Janowo

             u  sołtysa

    13.05.2011

      19:00

                  Grażyna Wicik

           Barbara Sosnowska

                                           

   29

                 Czerwonki

              świetlica

    06.05.2011

      19:00

                       Józef Jurski

              Regina Ciecierska

   30

                   Kownatki

              świetlica

    20.05.2011

      19:00

 Józef Jurski

              Regina Ciecierska

   31

              Kramarzewo

   SP Kramarzewo

    25.05.2011

      19:00

                       Józef Jurski

              Regina Ciecierska

   32

Rydzewo -  Pieniążek

             u  sołtysa

    06.05.2011

      19:00

                Mirosław Gądek

              Marta Czerwonka

   33

                     Mścichy

          SP Mścichy

    05.05.2011

      19:00

         Jadwiga Cendrowska

         Barbara Janiszewska

   34

                        Glinki

              świetlica

    29.04.2011

      19:30

           Zofia Maciorowska

         Elżbieta Krawcewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-28

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-28

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-28