Zarządzenie Nr 34/14 z dnia 2014-05-02 - w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Radziłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Data wydania 2014-05-06
Tytuł Zarządzenie Nr 34/14 z dnia 2014-05-02

ZARZĄDZENIE NR 34/14
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 2 maja 2014 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Radziłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2011r. Nr 30, poz. 345),Wójt Gminy Radziłów, zarządza, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r powołuje się na obszarze Gminy Wieprz Obwodowe Komisje Wyborcze w składzie:

L.p. Nazwisko Imię Numer
Obwodowej
Komisji
Wyborczej
Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
1. Małgorzata Danowska 1 Świetlica wiejska
w Łojach - Awissa
2. Jadwiga Mocarska 1
3. Piotr Tokarzewski 1
4. Elżbieta Jurska 1
5. Teresa Brzóska 1
6. Dariusz Kuczewski 1
7. Adam Włodkowski 1
8. Małgorzata Chrzanowska 1
 
1. Krzysztof Kazimierz Gwiazdowski 2 Świetlica wiejska
w Glinkach
2. Jadwiga Rudnicka 2
3. Grzegorz Kadłubowski 2
4. Adam Łoniewski 2
5. Mirosław Gądek 2
6. Angelika Jankowska 2
7. Karol Henryk Butrymowicz 2
8. Regina Ciecierska 2
         
1. Marzena Modelewska 3 Biblioteka Samorządowa Filia
Nr 1 w Słuczu
2. Ewa Halina Skrodzka 3
3. Dorota Polkowska 3
4. Zofia Maciorowska 3
5. Marzena Łoniewska 3
6. Teresa Żbikowska 3
7. Barbara Karwowska 3
8. Grażyna Konopko 3
         
1. Marzena Ekstowicz 4 Szkoła Podstawowa
w Kramarzewie
2. Michał Mordasiewicz 4
3. Teresa Dziekońska 4
4. Irena Paszkowska 4
5. Małgorzata Zalewska 4
6. Stanisław Dobrzycki 4
7. Michał Mikucki 4
8. Agnieszka Mościcka 4
         
1. Andrzej Jambrzycki 5 Szkoła Podstawowa
w Klimaszewnicy
2. Maria Bargłowska 5
3. Ewa Stypułkowska 5
4. Józef Nieradko 5
5. Elżbieta Ekstowicz 5
6. Danuta Gwiazdowska 5
7. Anna Magdalena Karbowiak 5
8. Emilia Skarzyńska 5
         
1. Jadwiga Chrzanowska 6 Szkoła Podstawowa
w Mścichach
2. Aleksandra Rynkiewicz 6
3. Barbara Adasiewicz 6
4. Jolanta Łochowska 6
5. Patrycja Makara 6
6. Adam Karbowiak 6
7. Karolina Gwiazdowska 6
8. Iwona Czerwonka 6
         
1. Rafał Jambrzycki 7 Świetlica wiejska
w Karwowie
2. Barbara Grażyna Janowska-Nieradko 7
3. Wacław Orłowski 7
4. Jadwiga Tokarzewska 7
5. Marcin Dzięgielwski 7
6. Maria Gwiazdowska 7
7. Bogdan Polkowski 7
8. Anna Bagińska 7
         
1. Andrzej Dziękiewicz 8 Biblioteka Samorządowa w Radziłowie
ul. Plac 500-lecia 14
2. Elżbieta Odachowska 8
3. Stanisław Pruszyński 8
4. Wioleta Polkowska 8
5. Dorota Nerkowska 8
6. Zygmunt Sus 8
7. Jan Kacperski 8
8. Maria Jankowska 8

 

 

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-05-06

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-06