Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 2009-05-29 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Data wydania 2009-06-16
Tytuł Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 2009-05-29

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) oraz §13 uchwały nr XXVI/160/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§1

Rozwiązuje się rezerwę celową na kwotę
Zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.                                                       10.000,00 zł

§2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia                                                   10.000,00 zł

§3

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków            
w ramach działów i rozdziałów na kwotę                                                        3.080,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia


§4
Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
- Plan dochodów                                                    14.103.191,00 zł
- Plan wydatków                                                       17.435.443,00 zł
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-06-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-06-16