Zarządzenie Nr 13/09 z dnia 2009-03-10 - w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Radziłów

Data wydania 2009-04-22
Tytuł Zarządzenie Nr 13/09 z dnia 2009-03-10

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy  Radziłów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr   28/08 Wójta Gminy Radziłów z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Radziłów.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta lub dla Sekretarza Gminy Radziłów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-22