Zarządzenie Nr 31/09 z dnia 2009-05-29 - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Data wydania 2009-06-03
Tytuł Zarządzenie Nr 31/09 z dnia 2009-05-29

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczejw związku z nieusprawiedliwioną nieobecności na I i II posiedzeniu komisji:
1.    Tomasza Jaczyńskiego – Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Słuczu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-06-03

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-06-03