Uchwała Rady Nr III/22/10 z dnia 2010-12-29 w sprawie organizacji wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i finansowej szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Radziłów

w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i finansowej szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Radziłów
Data wydania 2010-12-29
Numer III/22/10

Na podstawie art. 5 ust. 9 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem scentralizowanej obsługi ekonomicznej, adminisytracyjnej i finansowej szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Radziłów powierza się Urzędowi Gminy Radziłów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-30

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-30