Uchwała Rady Nr XXV/155/08 z dnia 2008-12-22 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Radziłów do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Radziłów do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2008-12-22
Numer XXV/155/08

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), uchwala się co nastepuje:


§ 1. Upoważnia się Przewodniczacego Rady do wykonywania czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Radziłów za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia za pracę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05