Uchwała Rady Nr XXII/109/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/109/04

Uchwała Nr XXII/109/04

 

Rady Gminy Radziłów

 

z dnia 14 grudnia 2004r.

                                                          w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 87 ust. 1 Statutu Gminy Radziłów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2003 r.(Dz. Urz. W. P. Nr 7, poz. 179) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziłów na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 jkljkl

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska


 

Załącznik do uchwały Nr XXII/109/04

 

       Rady Gminy Radziłów

 

       z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

 

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ

 

RADY GMINY RADZIŁÓW

 

NA 2005 ROK

 

 

 

L.p

Temat

     Termin realizacji

1.

 

Analiza wykonania budżetu Gminy za rok 2004.

Marzec

2.

Kontrola wydatków na oświatę realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Radziłowie.

Maj

 

3.

Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Radziłowie za I półrocze 2005 roku.

Lipiec

 

 

4.

Analiza postępu realizacji inwestycji na terenie Gminy.

Sierpień

 

5.

Dyskusja nad projektem budżetu Gminy na 2006 rok – wydanie opinii.

Grudzień

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28