Uchwała Rady Nr II/4/14 z dnia 2014-12-12 sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów

w sprawie sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2014-12-12
Numer II/4/14

Uchwała Nr II/4/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 6 i § 62 Statutu Gminy Radziłów stanowiącego ząłącznik do uchwały Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 marca 2009 roku (Dz. U. W. P. z 2009 r. Nr 104, poz. 1158), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów w następującym składzie:

1) Wysocki Kazimierz,

2) Obrycki Jan

3) Wysocka Elżbieta

4) Pieniążek Krzysztof

5) Tokarzewski Piotr

6) Kozicki Jan

2. Na przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów wybierana została Wysocka Elżbieta

§ 2. Komisja, na posiedzeniu, dokona wyboru ze swego grona zastępcy przewodniczącego komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17