Uchwała Rady Nr LIII/312/10 z dnia 2010-10-29 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
Data wydania 2010-10-29
Numer LIII/312/10

UCHWAŁA NR LIII/312/10
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §§106 - 109 uchwały Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów (Dz. U. W. P z 2009 r., Nr 104, poz. 1158), uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Jana Piotrowskiego, zam. Radziłów Kolonia 12, na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie, stwierdza się, co w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpis uchwały doręczyć skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-18

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-01-18

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-18