Uchwała Rady Nr XX/97/04 z dnia 2004-10-28 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w zabudowie kolonijnej”.

w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w zabudowie kolonijnej”.
Data wydania 2004-10-28
Numer XX/97/04
 
 

Uchwała Nr XX/97/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 października 2004
r.

             w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w zabudowie kolonijnej”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w zabudowie kolonijnej”.

§ 2. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone zostaną w budżecie na 2005r. w wysokości 391.970,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28