Uchwała Rady Nr XX/100/04 z dnia 2004-10-28 w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego.

w sprawie w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego.
Data wydania 2004-10-28
Numer XX/100/04
 
 

Uchwała Nr XX/100/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 października 2004r.

                                                                                          w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / Dz. U z 1997r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Tworzy się z dniem 01 stycznia 2005r. Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28