Uchwała Rady Nr XII/72/07 z dnia 2007-09-25 w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

w sprawie w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Data wydania 2007-09-25
Numer XII/72/07

Uchwała Nr XII/72/07

 

Rady Gminy Radziłów

 

z dnia 25 wrzesnia 2007 roku  

 

w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
i gminnych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838, tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W wykazie dróg lokalnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych ustalonym
w załączniku do uchwały nr IX/40/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 12 września 2003r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany

           Wykreśla się drogę lokalną zaliczoną do dróg gminnych nr 104148B – od drogi powiatowej we wsi Słucz do Mikut.

           Wykreśla się drogę lokalną zaliczoną do dróg gminnych nr 104142B – Borawskie Awissa – Borawskie Awissa Kolonia.

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/72/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 września 2007 r.

 

Gmina Radziłów

 

 

104131B  - od drogi woj. Przytuły - Osowiec do drogi pow. Karwowo – Okrasin                                                                                                         w sołectwie Karwowo

104132B  - Okrasin – Mścichy

 

104133B  - od drogi woj. Przytuły - Osowiec do Sośni

 

104134B  - Karwowo –Święcienin

 

104135B  - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do Janowa

 

104136B   - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do Janowa

 

104137B  - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do Rydzewa Szlacheckiego

 

104138B  - od drogi pow. Słucz - Wiązownica do Zakrzewa

 

104139B  - Zakrzewo - Jaki do drogi pow. Ławsk – Glinki

 

104140B  - od drogi gminnej Zakrzewo - Jaki do Zakrzewo Czaple

 

104141B  - Klimaszewnica - Borawskie-Awissa

 

104143B  - Kramarzewo - Konopki-Awissa

 

104144B  - Borawskie-Awissa – Święcienin

 

104145B  - Święcienin - Borawskie-Awissa Kolonia

 

104146B  - od drogi gm. Radziłów- Rydzewo- Szlacheckie do Rydzewo-Pieniążek

 

104147B  - od drogi pow.- Glinki- Przytuły do Mikut

 

104149B  - od drogi woj Przytuły - Osowiec do drogi pow. nr 158

 

104150B  - Radziłów – Dębówka

 

104151B  - od drogi pow. Radziłów - Burzyn do Brodowa

 

104152B  - od drogi pow. Radziłów - Burzyn do Czach

 

104153B  - od drogi pow. we wsi Słucz do byłego PGR-u

 

104154B  - od drogi pow. Łoje Awissa - Jedwabne do Szyjk

 

104155B  - od rogi pow. Radziłów - Burzyn do Brych

 

104156B  - od rogi pow. Radziłów - Burzyn do Szlas

 

104157B  - od drogi pow. Kramarzewo - Kownatki do Kieljan

 

104158B  - od drogi woj. Przytuły - Osowiec w Klimaszewnicy (Szczudra)

 

104159B  - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do wysypiska

 

104160B  - od drogi pow. Dziewięcin - Borawskie-Awissa do Kramarzewa

 

 

 

Ulice w miejscowości Radziłów

 

 

104161B  - ul. Sportowa

 

104162B  - ul. Szkolna

 

104163B  - ul. Łomżyńska w kierunku Kosmaczewski Józef

 

104164B  - ul. Łomżyńska w kierunku Ekstowicz Andrzej

 

104165B  - ul.  Nadstawna

 

104166B  - ul. Gęsia

 

104167B  - ul. Grzybowa

 

104168B  - ul. Gumienna

 

104169B  - ul. Bargłówek

 

104170B  - ul. Ogrodowa

 

104171B  - ul. Krótka

 

104172B  - ul. Mickiewicza

 

104173B  - ul. Plac 500-Lecia

 

104174B  - ul. Nr 104173B do 104165B

 

104175B  - ul. Kościelna

 

104176B  - ul. Długa

 

104177B  - ul. Sadowa

104178B  - od drogi woj. 668 przy ul. Karwowskiej do SUR w Radziłowie

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27