Uchwała Rady Nr XLIX/283/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Departament 9
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/283/10
UCHWAŁA NR XLIX/283/10
RADY gminy Radziłów
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, dotyczącej nieruchomości komunalnej położonej w Kieljanach gm. Radziłów oznaczonej numerami działek 36 o pow. 3827 m2, oraz nr 37 o pow. 2250 m2, dla dotychczasowego dzierżawcy – Pana Zbigniewa Zalewskiego zam. Kieliany 10, 19 – 213 Radziłów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07