Uchwała Rady Nr X/69/11 z dnia 2011-06-27 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Data wydania 2011-06-27
Numer X/69/11


UCHWAŁA NR X/69/11
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 27 czerwca 2011 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) Rada Gminy
po zapozaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,
  2. sprawozdaniem finansowym,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży,
  4. informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. opinią Komisji Rewizyjnej

uchwala ,co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka  

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-24