Uchwała Rady Nr X/67/11 z dnia 2011-06-27 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

w sprawie w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Data wydania 2011-06-27
Numer X/67/11
UCHWAŁA NR X/67/11
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się obowiązek utrzymania mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1941 roku (Ludności Żydowskiej) w Radziłowie w roku 2011.
§ 2. Zakres zadań i warunki realizacji określa porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Radziłów a Wojewodą Podlaskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka  

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-24