Uchwała Rady Nr NR X/68/11 z dnia 2011-06-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Data wydania 2011-06-27
Numer NR X/68/11
UCHWAŁA NR X/68/11
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 27 czerwca 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240, z póżn.zm.) uchwala,
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Radziłów wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2010 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka  

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-24