Uchwała Rady Nr XLVII/270/10 z dnia 2010-06-24 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramarzewo

Departament 9
w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramarzewo
Data wydania 2010-06-24
Numer XLVII/270/10

UCHWAŁA NR XLVII/270/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramarzewo

Na podstawie § 10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunkó w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 38, poz. 218,219,220) w związku z Uchwałą Nr 1/10 Zebrania Wiejskiego mieszkańców miejscowości Kramarzewo z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kramarzewo uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kramarzewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady 
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Edyta Duchnowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-17

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-09-17

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-17