Uchwała Rady Nr XLVII/269/10 z dnia 2010-06-24 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki

Departament 9
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki
Data wydania 2010-06-24
Numer XLVII/269/10

UCHWAŁA NR XLVII/269/10
RADY GMINY RADZIŁÓ
W
z dnia 24 czerwca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki

Na podstawie § 10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunkó w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 38, poz. 218,219,220) w związku z Uchwałą Nr 1/10 Zebrania Wiejskiego mieszkańców miejscowości Glinki z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Glinki uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Glinki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Edyta Duchnowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-16