Uchwała Rady Nr XXXI/192/09 z dnia 2009-06-15 w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

w sprawie w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Data wydania 2009-06-15
Numer XXXI/192/09

Uchwała nr XXXI/192/09

 

rady gminy radziłów

 

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721,
Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 173, poz. 1808, tekst jednolity Dz.U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr  169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217), uchwala się co następuje:

§ 1. W wykazie dróg lokalnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych ustalonym
w załączniku do uchwały nr IX/40/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmienionym uchwałą nr XII/78/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 października 2007 oraz uchwałą nr XXIII/143/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 18.09.2008r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zalicza się drogi do kategorii dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) Wykaz dróg zaliczonych do dróg gminnych przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-02