Uchwała Rady Nr NR XLVI/260/10 z dnia 2010-05-20 sprawie obniżenia ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.

Departament 9
w sprawie sprawie obniżenia ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.
Data wydania 2010-05-20
Numer NR XLVI/260/10

UCHWAŁA NR XLVI/260/10 
RADY GMINY RADZIŁÓW 
z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie obniżenia ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i 39 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm), oraz § 14 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Radziłów Nr IX/44/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr III/03 z dnia 6 lutego 2003 r zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej numerem ewidencyjnym 96, o powierzchni 10679 m2, położonej w Rydzewie Szlacheckim w drugim przetargu ustnym nieograniczonym z ceny 84743,00 zł do kwoty 4 2371,50 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/227/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-14