Uchwała Rady Nr XXIX/186/09 z dnia 2009-04-30 w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap

w sprawie w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap
Data wydania 2009-04-30
Numer XXIX/186/09

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 10, art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, tekst jednolity (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:


§ 1. Akceptuje się treść Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Łomża a Gminą Radziłów dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.


§ 2. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                Przewodniczący Rady
        Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-05-07