Uchwała Rady Nr XXVIII/180/09 z dnia 2009-03-25 w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną
Data wydania 2009-03-25
Numer XXVIII/180/09

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny za usługę komunalną polegającą na wywozie nieczystości płynnych beczką asenizacyjną z terenu gminy Radziłów w kwocie 65,00 zł brutto.

§ 2. Ustala się ceny za usługę komunalną polegającą na wywozie nieczystości płynnych beczką asenizacyjną spoza terenu gminy Radziłów w kwocie 85,00 zł brutto

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/200/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 sierpnia 2006 r
w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną spoza terenu gminy Radziłów oraz uchwała Nr XXVI/128/05 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-07