Uchwała Rady Nr XXVIII/173/09 z dnia 2009-03-25 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki

w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki
Data wydania 2009-03-25
Numer XXVIII/173/09

Na podstawie § 10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunkó w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz. U. 38, poz. 218,219,220) w związku z Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego mieszkańców miejscowości Glinki z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjecia Planu Odnowy Miejscowości Glinki uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Glinki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-07