Uchwała Rady Nr XXVIII/171/09 z dnia 2009-03-25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Data wydania 2009-03-25
Numer XXVIII/171/09

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpania 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz, 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r., Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz, 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218  z 2008 r.  Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) uchwala się, co następuje:   


§ 1.  Wyraża się zgodę dla Wójta Gminy Radziłów  na odstąpienie  od obowiązkowego prztargu zawarcia umów dzierżawy dotyczących wymienionych niżej nieruchomości:
1)  teren o pow. 200 m2 stanowiący część działki Nr 386 położonej w Radziłowie zabudowanej  wieżą stacji bazowej telefonii komórkowej - na okres 10 lat z Polską Telefonią Cyfrowa Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 181, Warszawa,
2)  działkę Nr 283 o pow. 2500 m2  położoną w Zakrzewie - na okres 5 lat z Panem Wiesławm Darwickim zam. Zakrzewo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-06