Uchwała Rady Nr XLIII/246/10 z dnia 2010-03-12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klimaszewnica

Departament 9
w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klimaszewnica
Data wydania 2010-03-12
Numer XLIII/246/10

UCHWAŁA NR XLIII/246/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klimaszewnica

Na podstawie § 10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunkó w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 38, poz. 218,219,220) w związku z Uchwałą Nr 1/10 Zebrania Wiejskiego mieszkańców miejscowości Glinki z dnia 08 marca 2010r. w sprawie przyjecia Planu Odnowy Miejscowości Klimaszewnica uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Klimaszewnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-19