Uchwała Rady Nr XLIII/244/10 z dnia 2010-03-12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Departament 9
w sprawie w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Data wydania 2010-03-12
Numer XLIII/244/10

UCHWAŁA XLIII/244/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2011 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-19