Uchwała Rady Nr NR XVII/105/2008 z dnia 2008-02-29 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
Data wydania 2008-02-29
Numer NR XVII/105/2008
 
 

UCHWAŁA NR XVIi/105/2008
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia  29 luty 2008 roku

 

                w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wykowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231,  Nr 167, poz. 1372,  z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz.1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, 1225, Nr 220,
poz. 1600) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r.
Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz. 558) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwąły powirza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27