Uchwała Rady Nr VI/52/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.

w sprawie w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.
Data wydania 2011-02-24
Numer VI/52/11

Na podstawie art.. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Sołectw stanowiących załacznik od 1 do 35 Uchwały Nr XX/70/96 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów solectw połozonych na terenie Gminy Radziłów uchwala się, co następuje:

§ 1.1 . Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Radziłów wybory do organów samorządu mieszkańców wsi.

2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do 31 maja 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka 

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-30

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-30