Uchwała Rady Nr VI/42/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok
Data wydania 2011-02-24
Numer VI/42/11

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)) oraz § 60 ust. 1 Statut Gminy Radziłów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów (Dz. U. W. P. z 15.05.2009 r. Nr 104, poz. 1158) uchwala się, co następuję:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-29

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-29

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-29