Uchwała Rady Nr VI/38/11 z dnia 2011-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2011-02-24
Numer VI/38/11

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 5 i § 62 Statutu Gminy Radziłów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 marca 2009 roku (Dz. U. W. P. z 2009 r. Nr 104, poz. 1158), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/6/10 Rady Gminy Radziłow z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust.1 dodaje się pkt 9) Jan Obrycki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-29

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-29

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-29