Uchwała Rady Nr XXVII/163/09 z dnia 2009-01-19 w sprawie obniżenia ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.

w sprawie w sprawie obniżenia ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.
Data wydania 2009-01-19
Numer XXVII/163/09

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1023, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218) i 39 ust. 1 w związku z  art. 67 ust. 2 pkt. 2  ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z 2004 r nr 281, poz. 2782, z 2005 r  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1459, z 2006 r Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r  Nr 59, poz. 369) oraz § 14 ust. 1 uchwały Rady Gminy Radziłów Nr IX/44/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r w sprawie określenia zasad  nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy
niż trzy lata Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na obniżenie ceny wywoławczej  nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej numerem ewidencyjnym 202, o powierzchni 3600 mkw, położonej  w Łojach Awissa w drugim przetargu  z  4 434,00 zł do kwoty  2 217,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-02-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-02-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-02-09