Protokół Nr XXV z dnia 2020-12-03 - Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów

Typ Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Tytuł Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Numer XXV
Data wydania 2020-12-03

PROTOKÓŁ

 

z XXV sesji Rady Gminy Radziłów, która odbyła się 3 grudnia 2020 r. w Sali Centrum Kultury w Radziłowie

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Mroczkowski Zbigniew – Przewodniczący Rady
 2. Drozdowski Marek – Wiceprzewodniczący Rady
 1. Jarosiński Paweł – Wiceprzewodniczący Rady
 1. Borawski Jan
 2. Chyliński Grzegorz
 3. Klimaszewska Elżbieta
 4. Konopka Krzysztof
 5. Kozikowski Kamil
 6. Obrycki Jan
 7. Płoszkiewicz Mariusz
 8. Szleszyński Marek
 9. Tokarzewski Piotr
 10. Wójcik Antoni
 11. Wysocki Kazimierz Przemysław

 

Radni nieobecni na posiedzeniu:

 1. Dąbrowski Andrzej

 

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
 2. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 3. Katarzyna Kadłubowska – inspektor UG Radziłów
 4. Łukasz Rutkowski – informatyk UG Radziłów

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1.  zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;

3.2.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

4.      Sprawy różne i wolne wnioski.

5.      Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad."

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Przedstawienie porządku obrad"

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Podjęcie uchwał w sprawie: "

Ad. 3.1 zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.2 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu."

Na sesję przybyła radna Elżbieta Klimaszewska.

PRZERWA

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach rady

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Sprawy różne i wolne wnioski."

Ad. 5 Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy."

Przewodniczący zarządził zamkniecie sesji rady

          

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                

                                                             Zbigniew Mroczkowski

 

 

GŁOSOWANIA

Lista głosowań

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

Rozkład głosów

Za (13)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Drozdowski Marek

Jarosiński Paweł

Konopka Krzysztof

Kozikowski Kamil

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Szleszyński Marek

Tokarzewski Piotr

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

Rozkład głosów

Za (14)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Drozdowski Marek

Jarosiński Paweł

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Kozikowski Kamil

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Szleszyński Marek

Tokarzewski Piotr

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-12-03

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-04