Protokół Nr XXIII z dnia 2020-09-28 - Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów

Typ Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Tytuł Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Numer XXIII
Data wydania 2020-09-28

 

PROTOKÓŁ 

z XXIII sesji Rady Gminy Radziłów, która odbyła się 28 września 2020 r. w Sali Centrum Kultury w Radziłowie

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Mroczkowski Zbigniew – Przewodniczący Rady
 2. Drozdowski Marek – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Borawski Jan
 4. Chyliński Grzegorz
 5. Klimaszewska Elżbieta
 6. Konopka Krzysztof
 7. Obrycki Jan
 8. Płoszkiewicz Mariusz
 9. Wójcik Antoni
 10. Wysocki Kazimierz Przemysław

 

Radni nieobecni na posiedzeniu:

 1. Jarosiński Paweł – Wiceprzewodniczący Rady
 2. Dąbrowski Andrzej
 3. Kozikowski Kamil
 4. Szleszyński Marek
 5. Tokarzewski Piotr

 

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
 2. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 3. Elżbieta Dymecka – Sekretarz Gminy
 4. Katarzyna Kadłubowska – inspektor UG Radziłów
 5. Łukasz Rutkowski – informatyk UG Radziłów

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 r.

3.2.zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;

3.3.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłow na lata
2020 – 2035.

4.      Sprawy różne i wolne wnioski.

5.      Zakończenie obrad  XXIII sesji Rady Gminy.

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad."

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Przedstawienie porządku obrad."

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Podjęcie uchwał w sprawie:"

Ad. 3.1 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 r.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 r."

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 r."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.2 zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłow na lata
2020 - 2035;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłow na lata 2020 - 2035;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłow na lata 2020 - 2035."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Sprawy różne i wolne wnioski."

Ad. 5 Zakończenie obrad  XXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Zakończenie obrad  XXIII sesji Rady Gminy."

Przewodniczący zarządził zamkniecie sesji rady

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                

                                                             Zbigniew Mroczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIA

Lista głosowań

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłow na lata 2020 - 2035.

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 r.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

 

Rozkład głosów

Za (10)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Drozdowski Marek

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

Rozkład głosów

Za (10)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Drozdowski Marek

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłow na lata 2020 - 2035.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

Rozkład głosów

Za (10)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Drozdowski Marek

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-09-28

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-04