Protokół Nr XXII z dnia 2020-08-27 - Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów

Typ Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Tytuł Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Numer XXII
Data wydania 2020-08-27

PROTOKÓŁ z XXII sesji Rady Gminy Radziłów, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r. w Sali Centrum Kultury w Radziłowie

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Mroczkowski Zbigniew – Przewodniczący Rady
 2. Drozdowski Marek – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Jarosiński Paweł – Wiceprzewodniczący Rady
 4. Borawski Jan
 5. Chyliński Grzegorz
 6. Klimaszewska Elżbieta
 7. Konopka Krzysztof
 8. Kozikowski Kamil
 9. Obrycki Jan
 10. Płoszkiewicz Mariusz
 11. Szleszyński Marek
 12. Tokarzewski Piotr
 13. Wójcik Antoni
 14. Wysocki Kazimierz Przemysław

Radni nieobecni na posiedzeniu:

 1. Dąbrowski Andrzej

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
 2. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 3. Elżbieta Dymecka – Sekretarz Gminy
 4. Lilla Aldona Łempicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy
 5. Teresa Dziekońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie
 6. Aneta Michałowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie
 7. Elżbieta Koniecko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słuczu
 8. Łukasz Oniśko –radca prawny
 9. Katarzyna Kadłubowska – inspektor UG Radziłów
 10. Łukasz Rutkowski – informatyk UG Radziłów
 11. Katarzyna Szyjko – sołtys wsi Barwiki
 12. Agnieszka Chrzanowska – sołtys wsi Czachy
 13. Andrzej Grzymała – sołtys wsi Czerwonki
 14. Edmund Bagiński - sołtys wsi Dusze
 15. Krzysztof Tyszkiewicz – sołtys wsi Janowo
 16. Andrzej Michałowski - sołtys wsi Karwowo
 17. Agata Zalewska – sołtys wsi Kieljany
 18. Sylwia Anna Gordon – sołtys wsi Klimaszewnica
 19. Bogumiła Kozikowska – sołtys wsi Kownatki
 20. Maria Gwiazdowska – sołtys wsi Mścichy
 21. Andrzej Karwowski – sołtys wsi Mikuty
 22. Jolanta Malinowska – sołtys wsi Okrasin
 23. Jan Szlejter – sołtys wsi Ostrowik
 24. Henryka Czmielewska – sołtys wsi Radziłów rej. I
 25. Antoni Bagiński - sołtys wsi Radziłów rej II
 26. Andrzej Skrodzki – sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
 27. Wiesław Krawcewicz – sołtys wsi Rydzewo – Pieniążek
 28. Tomasz Rogowski – sołtys wsi Sośnia
 29. Józef Mieczkowski - sołtys wsi Szyjki
 30. Andrzej Mikucki – sołtys wsi Święcienin
 31. Wiesław Filipkowski – sołtys wsi Zakrzewo

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2020/2021.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
  • debata nad raportem;
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok;
  • udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
   • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłow za 2019 rok;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłow za 2019 rok;
   • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  • zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad."

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Przedstawienie porządku obrad".

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji Rady Gminy."

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Przyjęcie protokołu z XX  Sesji Rady Gminy."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami."

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami

Ad. 5 Informacja o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2020/2021.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Informacja o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2020/2021."

Dyrektorzy obecni na posiedzeniu sesji przedstawili informację o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2020/2021.

PRZERWA

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach rady

Po przerwie kontynuowano dalszy porządek obrad.

Ad. 6 Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:"

Ad. 6.1 debata nad raportem;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"debata nad raportem;"

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"debata nad raportem;"

Ad. 6.2 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania za 2019 rok.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania za 2019 rok."

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania za 2019 rok."

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania za 2019 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość absolutna, ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Podjęcie uchwał w sprawie:"

Ad. 7.1 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość absolutna, ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 7.2 udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;"

Ad. 7.2.1 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłow za 2019 rok.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłow za 2019 rok".

Ad. 7.2.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłow za 2019 rok.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłow za 2019 rok".

Ad. 7.2.3 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok".

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość absolutna, ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 7.3 zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok."

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Sprawy różne i wolne wnioski."

Ad. 9 Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy."

Przewodniczący zarządził zamkniecie sesji rady

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski  

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-08-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-04