Ogłoszenie z dnia 2021-06-01 - Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości który odbył się w dniu 1 czerwca 2021 r.

Data wydania 2021-06-01
Tytuł Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości który odbył się w dniu 1 czerwca 2021 r.

Radziłów 01.06.2021

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r.   poz. 1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

na zbycie nieruchomości który odbył się w dniu 1 czerwca 2021 r. 

 W pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gruntu komunalnego o pow. 1656 m2 położonego w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia powiat grajewski, gm. Radziłów, działki oznaczonej nr geod. 97/4 o uregulowanym stanie prawnym w KW. LM1G/00019943/3,  o przeznaczeniu:

podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; uzupełniające – nieuciążliwe usługi z zakresu obsługi ludności i turystyki, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona”.

cena wywoławcza  81 303,00 zł

            najwyższa cena osiągnięta w przetargu –112 000,00 zł

            liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 4

            liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

            osoba ustalona na nabywcę nieruchomości – Łukasz Sachoń

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-06-01

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-06-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-06-02