Ogłoszenie z dnia 2021-03-31 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2021-03-31
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego

 

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

 

Uwagi

 

Grunt o pow. 11 212  m ² oznaczony numerem działki 117/2, niezabudowany położony w obrębie ewiden- cyjnym 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów. W ewidencji gruntów grunt jest sklasyfi- kowany jako Lzr Ps VI. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019912/7 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

 

Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 605,45 zł. Termin wnoszenia czynszu w ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanym przez Prezesa GUS  

 

Okres dzierżawy  5 lat

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-31