Ogłoszenie z dnia 2021-03-31 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2021-03-31
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego

 

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

 

Uwagi

 

Grunt o pow. 719 m ² oznaczony numerem działki 226, położony
w obrębie ewidencyjnym 0020 Mścichy gm. Radziłów, sklasyfi kowany w ewidencji gruntów jako BR IVa. Stan prawny działki uregulowany jest w KW LM1G /00019910/ 3 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

 

Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Wysokość rocznego czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi 47,45 zł plus Vat 23%. Wnoszony on będzie do końca lutego i września. każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanym przez Prezesa
GUS  

 

Okres dzierżawy
3 lata

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-31