Ogłoszenie z dnia 2021-03-31 - Wykaz gruntów przeznaczonych do użyczenia

Data wydania 2021-03-31
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do użyczenia
Opis nieruchomości

 Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego

 Uwagi

Grunt o pow. 130 m ² oznaczony numerem działki 237, położony w obrębie ewidencyjnym 0020 Mścichy, gm. Radziłów. W ewidencji gruntów , sklasyfikowany jako LZ PsVI Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019910/3  zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

Działka została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów (Uchwała nr XXXVIII/189/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. )przeznaczona na oczyszczalnię ścieków

Okres użyczenia 1 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-31