Ogłoszenie z dnia 2021-03-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Data wydania 2021-03-24
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Radziłów 2021.03. 24

Gk. 6730.2.2021.JC

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

 

Wójt Gminy Radziłów zawiadamia, ze wezwania spadkobierców Pana Jana Mocarskiego do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie ustalenia warunków zabudowy  dla następującego rodzaju inwestycji: „rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego obory w systemie chowu mieszanym o docelowej obsadzie 59,8 DJP( istniejąca obsada 48,1 DJP) z kanałem ściekowym na gnojówkę i gnojowicę  o poj. ok. 450 m3 oraz budowa zbiornika na ścieki z udojni o poj. do 12 m3 w istniejącej zabudowie zagrodowej kolonijnej zlokalizowanej na terenie obejmującym część działki 232 w obrębie ewidencyjnym 0006 Czerwonki gm. Radziłów” będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, a także na tablicy ogłoszeń przez siedzibą Urzędu  przy ul. Plac 500 – lecia 14, 19 – 213 Radziłów, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Czerwonki.

 

             

WÓJT GMINY    

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-24

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-25