Ogłoszenie z dnia 2021-01-25 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-01-25
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.01.25

Gk. 6733.1.2021.JC 

 OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 1945) oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 293)

zawiadamiam,

iż w dniu 25 stycznia 2021 r zwrócono się do: Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni Augustów, Starosty Grajewskiego , Marszałka Województwa Podlaskiego, Zarządu Dróg Powiatowych
w Grajewie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z wniosku: Gminy Radziłów, dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu kultury i opieki społecznej, której przedmiotem jest przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej zlewni mleka wraz z infrastrukturą techniczną, obejmująca:

  • przebudowę pomieszczeń;
  • remont wewnętrznych instalacji technicznych;
  • docieplenie budynku;
  • rozbiórkę istniejącego podestu;
  • budowę schodów zewnętrznych i  pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz
  • zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji,

na potrzeby budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej; przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 1575/2, 1576/2, 1577, 1578/1, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Łoje - Awissa, gm. Radziłów, celem uzyskania uzgodnień o których mowa
w art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm. )

 

Wójt Gminy      

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-01-25

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-25