Ogłoszenie z dnia 2021-01-14 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-01-14
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.01.14

Gk. 6733.9.2020 JC 

 OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam,

iż w dniu 14 stycznia 2021r zwrócono się do: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni Augustów, Starosty Grajewskiego ul. Strażacka 6 19 – 200 Grajewo, Marszałka Województwa Podlaskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19 – 203 Grajewo, o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku: Gminy Radziłów dla następującego rodzaju inwestycji zabudowa usługowa z zakresu kultury i opieki społecznej, której przedmiotem jest przebudowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą:

  • utwardzenie części terenu inwestycji;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy;
  • rozbiórkę istniejącego zbiornika na ścieki bytowe;
  • budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3;
  • przebudowę schodów zewnętrznych do budynku świetlicy;
  • docieplenie budynku świetlicy;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 140, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Czerwonki, gm. Radziłów, celem uzyskania uzgodnień o których mowa w art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, zgłoszenia swoich uwag i wniosków. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy

 

Wójt Gminy      

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-01-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-15