Ogłoszenie z dnia 2020-12-10 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Data wydania 2020-12-10
Tytuł WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia, gm. Radziłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 97/5 o pow. 1301 m2, sklasyfikowana jako Ps VI o pow. 1301 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LM1G /00019943/3.

Działka przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia gmina Radziłów, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr II/9/18 z dnia
6 grudnia 2018r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 24 stycznia 2019r.
pod pozycją Nr 600;
działka uzyskała przeznaczenie:
„- podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- uzupełniające – nieuciążliwe usługi z zakresu obsługi ludności i turystyki, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona” .

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 63 472 zł. brutto słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa
( w tym podatek Vat w wysokości 23 %)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 10 lutego 2021r

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-10

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-11